Utetrapporna vid Brunnshusgatan 29 A-B och 31 A

 

De nya utetrapporna blev färdigställda under v 43. 

-----------------------------

Nästa vecka, v 42 startar Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar arbetet med de dåliga trapporna utanför entréportarna vid Brunnshusgatan 29 A-B och 31 A. Området kring trapporna kommer att spärras av, men enligt uppgift kommer inte ingången till tvättstugan på Brunnshusgatan 29 A att beröras av avspärrningen.

Vi hoppas på överseende och tålamod under arbetets gång.

/Styrelsen