Förvaltning

Fastighetsskötsel

Svensk Markservice har från den 1 januari 2024 uppdrag att ansvara för fastighetsskötsel och trappstädning (i samarbete med Karibo Städ) i Brf Assessorns fastigheter. 
 

Fastighetsskötare/Kontaktperson

Ansvarig för fastihetsskötsel är Henrik Johansson
Svensk Markservice
Besöksadress: Matrosgatan 1, Härnösand

Vill du veta med om Svensk Markservice kan du besöka deras webbplats www.svenskmarkservice.se

Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för den större delen av underhåll i din lägenhet. Ditt ansvar finns reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar. Detta innebär att du kan komma att bli fakturerad för vissa tjänster som du beställer hos Svensk Markservice. 

En medlem får aldrig beställa ett jobb i föreningens namn. Föreningen bestrider alla sådana fakturor. Om det sedan visar sig vara en kostnad som föreningen av någon anledning ska stå för får detta regleras mellan medlemmen och föreningen.

 

Felanmälan

Du ska göra din felanmälan till Svensk Markservice på telefon:

Helgfria vardagar (07.00-16.00) -  0611-82654

Övrig tid (PEMA vakt) - 070-3470089 

Upptäcker du fel och brister – anmäl det omgående!

Vid felanmälan på kvällar och helger används numret ovan som går till PEMA vakt. Obs att detta nummer endast används i akuta fall. Annars ber vi er avvakta till kommande vardag för felanmälan till Svensk Markservice, eller via mail till styrelsen.  

Tänk på att du som medlem kan bli debiterad för arbeten som du själv ska stå för enligt föreningens stadgar. Som föreningsmedlem ansvarar du och bekostar själv det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten.
 

Upplåsning

Har du låst dig ute? Vid utelåsning kan du kontakta föreningens fastighetsskötare, som på vardagar mellan kl 07.00 -- 16.00 kan hjälpa dig med upplåsning. Du måste kunna styrka din identitet och uppvisa giltig ID-handling. Lägenhetsinnehavaren betalar själv upplåsningen. Övrig tid kontaktas PEMA vakt. Observera att du står för kostnaden själv.

 

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i din lägenhet. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse.

Till det inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens ytter- och innerdörrar. Ledningar och övriga installationer för vatten, värme, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar.

Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, el och vatten, målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar samt rökgångar och ventilationskanaler.

En medlem får aldrig beställa ett jobb i föreningens namn. Föreningen bestrider alla sådana fakturor. Om det sedan visar sig vara en kostnad som föreningen av någon anledning ska stå för får detta regleras mellan medlemmen och föreningen.

Kontrollera Alltid vad stadgarna säger! Dessa finns under fliken "Om oss".


Frågor och svar om lägenhetens underhåll:

Vilket ansvar har jag för lägenhetens skick?
Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Det innebär att du på egen bekostnad ska underhålla och reparera när det behövs.
Vad omfattar mitt underhållsansvar?
Underhållsansvaret omfattar lägenhetens inre med tillhörande utrymmen, t.ex. förråd. Till lägenhetens inre räknas bl.a. rummens väggar, golv och tak samt inredning i kök och badrum. Närmare uppgifter om vad som hör till lägenhetens underhåll hittar du i stadgarna.
Gäller samma vid brand, vattenskada eller ohyra?
För skada på grund av brand svarar du om du själv eller någon i hushållet har orsakat branden. Likartade regler gäller för vattenskada och ohyra.
Kan jag bli tvungen att betala för skador utanför lägenhetens inre?
Om du missköter ditt underhåll av lägenheten och därigenom orsakar skador någon annanstans i huset, t.ex. i en grannes lägenhet, kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för reparationen. Detsamma gäller om du på annat sätt är vårdslös och orsakar skador.