Mätning av radon

Med början denna vecka börjar mätning av radon i föreningens hus. Mätningen kommer ske i 20 % av föreningens bostadsrätter. HSB lämnade förra veckan ut information till berörda. Mätningen kommer att pågå under ca åtta veckor. Bakgrunden till att vi nu gör en radonmätning är att Härnösands kommun har uppmanat ägare till flerfamiljshus att under perioden 1 oktober 2018 till 30 april 2019 placera ut dosor för radonmätning. 

Vill du läsa mer om radonmätning? Du hittar information på bl.a:  

* Härnösands kommuns hemsida www.harnosand.se (skriv radon i sökfältet) 

* Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon

/Styrelsen