Kollektiv Bostadsrättsförsäkring

Brf Assessorns fastighetsförsäkring är från den 1 december 2018 utökad med s.k. Kollektiv Bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter i föreningen.

Detta innebär i korthet att föreningen tar över ansvaret från bostadsrättsinnehavaren, när det gäller ansvaret att försäkra sig för skador i lägenheten på de delar som bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att underhålla. Det kan exempelvis vara ytskikt eller tätskikt i lägenheten (golv,väggar,fönster,dörrar,kakel,inredning). 

Genom att införa den kollektiva bostadsrättsförsäkringen, som ett tillägg i fastighetsförsäkringen, blir den totala kostnaden betydligt lägre för alla, samt att inga delar av fastigheten riskerar att bli oförsäkrade.

Bostadsrättsinnehavaren rekommenderas att kontakta sitt försäkringsbolag och meddela att bostadsrättstillägget skall tas bort från hemförsäkringen fr.o.m nästa huvudförfallodag.

OBS! Givetvis skall INTE hela hemförsäkringen tas bort, utan enbart det speciella bostadsrättstillägget.