Tomgångskörning är inte tillåten

Tomgångskörning i anslutning till föreningens hus är inte tillåten. Koldioxidfara - avgaser kommer in i lägenheter via luftintagen och orsakar besvär för de boende.

I Härnösands kommun är huvudregeln att tomgångskörning är tillåten i högst en minut (stillastående fordon med förbränningsmotor). Undantag finns, men tomgångskörning för att driva bilens värmesystem är inte tillåten. Mer information finner du på kommunens web-plats harnosand.se > Boende, miljö och trafik > Miljö, vatten och energi > Miljöskydd > Regler för tomgångskörning.