1 november 2018 hålls extra föreningsstämma

Föreningen kommer hålla en extra föreningsstämma den 1 november 2018. Kallelse kommer delas ut senast en vecka före stämman.