Att bo här

Lekplats i parken

Välkommen till brf Assessorn

Assessorns bostadsområde är beläget på Härnön drygt en kilometer från Härnösands centrum. Ön är med sina 41,83 km² norrlandskustens fjärde största. På Härnön återfinns Härnö socken och Härnösands stad. Stadens centrum med domkyrka, residens och affärscentrum ligger till största delen på ön. Öns högsta punkt är Vårdkasberget som når 175 m ö.h.

I närheten finns Sälstens naturområde med flertal badplatser, grillplatser och strövområden med bär och svamp. Härnösands största idrottsanläggning, Högslätten, finns i närområdet. Högslätten erbjuder styrketräningslokal, konstgräsplan med friidrottsarena, grusfotbollsplan, tennisbanor, motionsspår, ishall, curlinghall, konferensrum och en konstfryst bandybana. Vintertid finns flera längdskidspår att välja bland.

Området är barnvänligt med närhet till lekplats och grönområden. Inte långt från bostadsområdet finns förskola, högstadium och Härnösands Gymnasium.

Karta över föreningens hus.

Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet, 
utan du köper en andel i själva föreningen med nyttjanderätt till just din bostad. 
Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna och de gemensamma utrymmena till utemiljön.

Det är viktigt att hålla koll på de bestämmelser och regler som finns i föreningen. Se till att läsa igenom stadgarna noggrant. Om du bryter mot stadgarna vid upprepade tillfällen och på ett allvarligt sätt kan du förlora din nyttjanderätt och ditt medlemskap i föreningen.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att styra över och utveckla ditt boende på bästa sätt.

Du är ansvarig för skötsel och underhåll av det mesta i din lägenhet (med undantag för vatten, avlopp, ventilationskanaler etc.) och föreningen ansvarar för underhållet i de gemensamma utrymmena. Se stadgarna för ytterligare information. Du får göra vissa förändringar i lägenheten inom ramen för stadgarnas bestämmelser. Vill du göra större ingrepp i lägenheten kräver detta styrelsens godkännande.