Rensning av ventilationskanaler under vecka 47-48

Under vecka 47-48 kommer Härnösands Sotningsdistrikt att genomföra rensning av frånluftskanaler mm i våra fastigheter.

Mer information finner du i det informationsblad som vi har delat ut till varje lägenhets postfack. 

/Styrelsen