Nu har vi lås till sopkärlen för matavfall och brännbart avfall

Från och med idag, fredag den 27 oktober behöver du din lägenhetsnyckel för att låsa upp våra underjordsbehållare för matavfall och brännbart avfall.

Det är en låsanording som låser upp alla fyra underjordsbehållare. Du finnner låsanordningen på stolpen mellan de två underjordsbehållarna för brännbart avfall. Du använder din lägenhetsnyckel för att låsa upp låset. Det går då en signal till de fyra underjordsbehållarna att släppa låsningen av sopluckorna under en angiven tid. Du har då en minut på dig att slänga dina sopor.