Renoveringsarbete

Brf Assessorn kommer i år att fortsätta med renovering av vindsvåningar. I år är det vårt hus på Brunnshusgatan 31 C som ska renoveras. Arbetet startar redan nu i april. Byggnadsställningar har redan börjat att monteras efter husets långsidor. Det medför att garageplatser samt parkeringsplatser på husets baksida inte går att använda fullt ut. Föreningen kommer att erbjuda ersättningsplatser i den mån det går att frambringa. Arbetet kommer förhoppningsvis vara klart innan sommarsemestern.

Arbetet kan komma att innebära vissa störningar i form av buller samt dammande och nedskräpning. Vi har gjort vårt bästa för att entreprenören ska kunna arbeta så effektivt och kortvarigt som möjligt för att minimera störningarna. Arbetet kommer i huvudsak att bedrivas vardagar mellan kl. 07:00 till 17:00. För mer utförlig tidsplan kontakta ansvarig byggnadsledare, Per Kull. Han nås på telefon nr 070-681 66 66.

Huset med adress Brunnshusgatan 31 C och den närmaste omgivningen kommer för en tid att vara en arbetsplats för de hantverkare som utför renoveringsarbetet. På grund av säkerhetsskäl är det viktigt att tänka på att ni inte befinner er i närheten av hantverkarna när de utför arbetena.

De lägenhetsinnehavare som är boende i takvåningarna kommer att beröras särskilt då omfattande om och tillbyggnationer kommer att genomföras. Berörda kommer att informeras personligen av föreningen.

Vi beklagar de störningar som renoveringsarbetet kommer att medföra.

/ Styrelsen