Byte av filter vecka 43

MILA Marktjänster ansvarar för fastighetsskötseln i brf Assessorn. På uppdrag av styrelsen kommer byte av filter i ventilationsaggregatet att genomföras under vecka 43, tisdag - onsdag, 25 - 26 oktober. Fastighetsskötaren Mikael Larsson behöver därför tillträde till er lägenhet för att genomföra filterbytet. Har ni inte möjlighet att vara hemma önskar vi ert medgivande att använda huvudnyckel vid tillträde till er lägenhet. Ett medgivande har delats ut i postboxarna, vänligen underteckna det och lämna in det till föreningens kansli senast tisdagen den 18 oktober.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma och inte vill att vi går in med huvudnyckel kan ni lämna en nyckel till en granne som kan låsa upp er lägenhet och medverka vid arbetet. Tänk på att meddela MILA i god tid innan hur ni önskar göra. Det är viktigt att föreningen har möjlighet att genomföra planerade underhåll i föreningens samtliga lägenheter. Enligt stadgarna har företrädare för föreningen rätt att komma in i lägenheterna när det behövs för tillsyn och för att utföra arbeten som föreningen svarar för eller har rätt att utföra.

Har du frågor kontakta MILA Marktjänster. (se FÖRVALTNING)

/ Styrelsen