Endast styrelsen eller fastighetsskötaren får beställa i föreningens namn

Det händer ibland att medlemmar i föreningen beställer arbeten till lägenheten och att fakturan sedan hamnar hos föreningen.

En medlem får aldrig beställa ett jobb i föreningens namn, och alla sådana fakturor bestrids. Om det sedan visar sig vara en kostnad som föreningen av någon anledning ska stå för så regleras det mellan medlemmen och föreningen.

Som föreningsmedlem ansvarar du och bekostar själv det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Se föreningens stadgar för utförligare information. Det går utmärkt att beställa underhållsservice för din lägenhet av MILA Marktjänster, en service som du bekostar själv.

/ Styrelsen