Information om sophantering

Information om nya sopregler/hantering för oss alla i föreningen. Vår anläggning kommer att tas i bruk måndagen den 16 maj. All avfallssortering kommer att finnas på Brunnshusgatan 31B, bakom carporten. Styrelsen kommer att ha en representant på plats för information under dagen. Välkomna!

Avfall som ska sorteras till underjordsbehållarna:

Brännbara sopor

Matavfall

Avfall som ska sortering till källsorteringsskåpen:

Tidningar & papper (ej kuvert)

Pappersförpackningar & kartong

Glasförpackningar – färgat glas

Glasförpackningar – ofärgat glas

För övrigt avfall som metall, plats, mm. hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation finns på Matrosgatan, nere vid vattnet. Härnösands Kretsloppspark (en komplett miljöstation) finner du på Jägaregatan, bakom den gamla miljöstationen.

Ordningsregler

Brännbara sopor får under inga omständigheter innehålla miljöfarliga ämnen eller avfall som inte är brännbart. Om det sker kommer det förutom att påverkar miljön negativt också att orsaka ökade kostnader för oss boende i föreningen.

Det är viktigt att du använder avsedda påsar för matavfallet. Så kallade biopåsar, eller andra typer av papperspåsar får inte användas. När dina påsar tar slut kan du hämta nya kostnadsfritt på ett antal platser runt om i Härnösand, till exempel i matvarubutiker.

Papp- & kartongförpackningar ska vara rengjorda och ihop slagna innan de slängs i källsorteringsskåpen.

Ta del av informationshäftet om matavfall och återvinning. KLICKA HÄR!

/ Styrelsen