Underjordsbehållare

Arbetet har nu påbörjats för att installera underjordsbehållarna samt källsorteringskärl.

Ta gärna del av information på Hemabs hemsida om sortering av matavfall. Klicka här!

Information kommer ut löpande till boende i föreningen.

/ Styrelsen

bilder: