Motorvärmarsladden kan vara livsfarlig

En spänningsförande motorvärmarsladd som lämnats hängande utgör en riskfaktor som kan orsaka allvarliga skador om ett barn exempelvis petar i kontakten.

En motor- eller kupévärmarsladd som är ansluten till el-stolpen har 220 volt i änden. Den ska betraktas som en vanlig skarvsladd som är livsfarlig om man petar i den. En risk finns också om höljet är avskavt, vilket kan ske vid lång användning, så att de strömförande trådarna träder fram.

Alla som hyr p-platser måste se till att motor- eller kupévärmarsladden inte orsakar fara. Av säkerhetsskäl ska man alltid dra ur elsladden ur uttaget och låsa eluttagets lucka. Har du glömt kvar elsladden kan det bedömas som vårdslöshet och därmed kan du också bli skadeståndsskyldig om den spänningsförande sladden orsakar en olycka.

Inom brf Assessorn vill vi såklart undvika en allvarlig olycka orsakad av en kvarglömd elsladd. Därför är det viktigt att vi alla som hyr p-platser tar ansvar för att elsladden är bortplockad när den inte är ansluten till bilen, samt att luckan till eluttaget är låst.

/ Styrelsen