Föreningsstämma den 15 maj 2018

Uppdatering! Kallelse till årsstämman (inkl. motion om stadgeändring samt ett förslag till beslut) delades ut i alla postfack söndagen den 29 april 2018. 

Föreningsstämma (årsmöte) i Brf Assessorn kommer att hållas den 15 maj 2018 kl 18.30. Kallelse till stämman kommer att delas ut inom kort.