OVK-besiktningen börjar den 22 februari 2018

Under perioden 22 februari - 2 mars 2018 kommer Reglerovent att genomföra OVK-besikting i våra fastigheter. Det är viktigt att Reglerovent får tillgång till din bostadsrätt för att kunna genomföra OVK-besiktningen. HSB kommer inom några dagar att dela ut mer information tillsammans med fullmakter.