OVK-besiktningen är framflyttad

OVK-besikningen kommer genomföras under februari månad 2018.