Lediga platser i styrelsen!

Vi behöver en komplett styrelse!

Nu har du möjlighet att engagera dig i din bostadsrättsförening!

Det här är ett meddelande från Brf Assessorns valberedning, vi har fått förtroendet att hitta kandidater till föreningens styrelse. Det är alltid årsmötet som bestämmer vilka som sitter i styrelsen och årsmötet består av dig som medlem. Valberedningen lägger fram ett förslag på styrelsekandidater som är intresserade att dela.

Nu är vi på jakt efter föreningens bästa styrelseförmågor. Du ska vilja bidra med bra idéer och kunna ta genomtänkta beslut för föreningens bästa. Ett styrelseuppdrag är minst ett år långt. Styrelsearbetet är också givande på flera sätt, det är både roligt och lärorikt. För den som vill finns även möjlighet till utbildning. Styrelsen har möte en gång i månaden och håller även mailkontakt samt kallar till extra möten vid behov. Arbetet i styrelsen berättigar till ett visst arvode. Som del av styrelsen har du stort ansvar och får påverka stora beslut.

Vill du vara med? Skicka ett mejl och berätta vad du vill bidra med och om varför du vill vara förtroendevald i föreningens styrelse. Eller har du förslag på någon, nominera en granne till ett styrelseuppdrag. Vi vill ha din ansökan eller förslag senast den 24 april 2017. Har du ingen egen e-post kan du meddela ditt intresse genom att lägga dina kontaktuppgifter i kansliets postbox.

Kontaktuppgifter valberedningen:

Carina Westerberg, carina.vesterberg@comhem.se

Anette Halén, anette.halen@hotmail.com