Omtag filterbyte 10/6

Den 24/5 byttes filtren i ventilationsaggregatet i 38 av föreningens lägenheter. På fredag den 10/6 har fastighetsskötaren avsatt tid för att byta filter i resterande lägenheter.

Bor du i en av de lägenheter som fortfarande har gamla och smutsiga filter - vi hoppas att du har möjlighet att vara hemma eller att du lämnar ditt samtycke att fastighetsskötaren kan gå in med huvudnyckel för att byta filter. Fyll i samtycke och lämna in till föreningens kansli senast på onsdag den 8/6 kl. 18:00. Kontakta MILA Marktjänster om du har frågor.

Dokument: Medgivande för användning av huvudnyckel

Det ligger i allas medlemmars intresse att detta sker så smidigt som möjligt.

/ Styrelsen