NÄSTA STYRELSEMÖTE

                                       

Preliminärt datum för nästa styrelsemöte är den 18 januari 2018.